Thẻ: vòng tay trầm hương

vong-tram-huong

Các loại vòng đeo tay gỗ trầm hương

Ai cũng biết trầm hương là một loại gỗ quý, không những bởi giá trị của nó mà còn bởi nó được xem như loại gỗ mang lại may mắn, tránh được  tà ma, hơi …